aardappelen

Op ons bedrijf telen wij 35 hectare tafelaardappelen van 10 verschillende rassen. De aardappelen worden eind april gepoot en eind september/begin oktober gerooid.
Aardappelen vormen het hoofdgewas van ons bedrijf.

zaaiuien

Naast de aardappelen telen wij ca. 11 hectare (gele en rode) zaaiuien. De uien worden in april gezaaid en in september geoogst. Na de oogst moeten de uien in de schuur gedroogd worden, zodat de uien de hele winter houdbaar blijven. De rassen welke gezaaid worden zijn Hyroad, Hybound en Red Ray.

Suikerbieten

Ook telen wij 24 hectare suikerbieten. Deze bieten worden in de herfst gerooid en vervolgens opgehaald om in de fabriek van CosunBeetCompany bij Groningen verwerkt te worden tot suikerproducten.

wintertarwe

De overgebleven oppervlakte, 1/3e deel van de grond, wordt na de oogst van de suikerbieten ingezaaid met wintertarwe. Dit is een zogenaamd rustgewas, dit is belangrijk om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Winterwortelen

Als 5e gewas telen we ca 10 hectare winterwortelen. Dit gewas wordt gezaaid in april/mei en geoogst in oktober/november. Vervolgens worden ze gekoeld opgeslagen om jaarrond verse wortelen beschikbaar te hebben. Er worden verschillende rassen gezaaid (Nerac & Patzi) om te beschikken over mooie fijne wortelen (B-peen) en groffe wortelen (C/D-peen)

Groenbemesters

Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden zaaien we groenbemesters na de graan, aardappel of uienoogst. De beworteling van bijvoorbeeld bladrammenas zorgt voor een mooie structuur, stimuleert het bodemleven en levert extra organische stof om meer water en mineralen in de bodem vast te houden.