Jaarkalender akkerbouwbedrijf

Naast zaaien en oogsten van gewassen gebeurt er jaarrond veel meer op een akkerbouwbedrijf. Op onderstaande pagina is een overzicht te zien welke werkzaamheden bij welke maand horen.

Januari

Januari is de maand waarin volop producten gesorteerd, verpakt en afgeleverd worden.

Producten kunnen verpakt worden in 5, 10 of 20 kg zakken. Daarnaast worden er veel aardappelen en uien in kisten of los op de vrachtwagen afgeleverd.


februari

Deze maand wordt er volop gewerkt om het uitgangsmateriaal voor de aardappelen, de eigen vermeerderde pootaardappelen klaar te maken voor een nieuw seizoen. Dit houdt in; een knolbehandeling uitvoeren tegen verschillende schimmelziektes.

Vervolgens worden de poters in kiembakken gedaan om voor te kiemen. Hierdoor hebben de poters een voorsprong in het veld.

maart

Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de eerste activiteiten op het veld gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan de bemesting van wintertarwe.

april

In april worden de dagen langer en de (bodem)temperatuur hoger. Tijd om uien, wortelen en bieten te zaaien! Daarnaast wordt er volop gewerkt aan bemesting en onkruidbestrijding in o.a. wintertarwe en uien.

mei

In mei is het tijd om aardappelen te poten. In ca. 8 dagen zitten alle aardappelen in de grond. Tijdens het poten wordt vloeibare bemesting én verschillende knolbehandelingen toegepast!

Na het poten worden de aardappelruggen groter gemaakt d.m.v. een rijenfrees. Hierdoor hebben de nieuwe aardappelen voldoende ruimte om te groeien. Na ca. 1 week komen de aardappelplanten boven uit de grote aardappelrug.

juni

Juni is één van de mooiste maanden van het jaar. Alle gewassen zijn gezaaid en groeien volop. De dagen zijn lang en de temperatuur is goed. Onkruidbestrijding, bemesting, ziektebestrijding en beregenen gebeurt allemaal tegelijk.

juli

De gewassen zijn volop aan het groeien en de wintertarwe begint af te rijpen.

Aardappelen, uien en wortelen krijgen zichtbare vormen.

Naast de ziektebestrijding wordt in uien en aardappelen de eerste kiemremmer toegepast om de producten kiemvrij te houden gedurende het bewaarseizoen. Door voldoende proefrooimonsters te nemen kan het exacte tijdstip worden bepaald voor een optimale kiemremming.

augustus

De eerste oogst wordt binnen gehaald. Wanneer het goed droog en warm is kan de wintertarwe worden gedorst. Vervolgens wordt mest over de wintertarwe-percelen gestrooid en een groenbemester gezaaid. Volop voeding voor insecten en wormen in de grond!

Ook worden de eerste vroege aardappelen gerooid.

september

September is de uienmaand. Het nog groene loof wordt versnipperd en de ui wordt boven de grond gelegd om te drogen. Na enkele dagen tot 2 weken wordt de ui door een aangepaste aardappelrooier opgeladen en ingeschuurd. De uien kunnen in kisten of in een losse bewaring gedroogd en bewaard worden.

Naast de uien worden ook de pootaardappelen voor het volgende jaar gerooid in september.

oktober

In oktober worden de tafelaardappelen gerooid. De rug zit vol met nieuwe knollen en deze worden door de aardappelrooier voorzichtig naar boven gehaald. Tijdens het rooien wordt de meeste grond van de aardappel afgehaald om zonder al te veel modder in de bewaring te komen.

In oktober wordt ook een begin gemaakt met de suikerbietenoogst.

november

In november wordt het grootste gedeelte van de suikerbieten gerooid. Deze worden op een grote bietenhoop gekiept en vervolgens opgehaald door de afnemer, Cosun Beet Company. In Groningen worden ze vervolgens verwerkt tot suiker.

Naast suikerbieten worden ook de winterwortelen gerooid.

Ook wordt een begin gemaakt met het ploegen en spitten van de percelen. Op sommige percelen wordt alweer wintertarwe gezaaid voor het volgende teeltjaar.

december

In deze maand worden de laatste percelen winterklaar gemaakt door ze te ploegen of te spitten.

Wanneer de aardappelen droog zijn in de bewaring kan gestart worden met het sorteren en eventueel verpakken van de aardappelen.