duurzaamheid

Wij zijn op ons bedrijf erg met duurzaamheid bezig. Dat is niet alleen te zien aan de 1500 zonnepanelen op ons dak en de kleine windmolen die wij in 2023 geplaatst hebben, maar het is ook terug te vinden in de manier waarop wij met de bodem omgaan. Na de graanoogst wordt bijvoorbeeld het stro verhakseld om als voedsel voor de bodem en bodeminsecten te dienen.

Als wij ieder jaar aardappelen en suikerbieten zouden telen op dezelfde grond, dan zou dit de grond uitputten en leiden tot ziektes en gebreken. Daarom telen wij onze gewassen ieder jaar op andere percelen. Pas na 3 tot 12 jaar staat het gewas weer op hetzelfde perceel.
 


PLANETPROOF

Sinds teeltjaar 2019 zijn wij PlanetProof, GRASP en GlobalGap gecertificeerd. Dit betekent dat onze gewassen op een gangbare, extra veilige manier worden geteeld.

Onze aardappelen, uien en wortelen zijn extra duurzaam gecertificeerd.


ERF-EMISSIE

Eind 2021 en begin 2022 hebben we een deel van de erfverharding aangepast. Hier is een spoelplek geïntegreerd waarbij we vloeistoffen op kunnen vangen en op een biologische manier kunnen zuiveren. Zo kunnen we machines welke resten van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen reinigen zonder dit water te lozen in het oppervlaktewater.

Ook op deze manier dragen we ons steentje bij aan een duurzame en veilige omgeving.


GPS

Onze trekkers zijn voorzien van GPS-besturing (satelliet-gestuurde plaatsbepaling), zodat er geen overlap plaatsvindt in het bewerken, bemesten en bespuiten van de gewassen.


Bloeiende akkerrand naast een perceel aardappelen, samen met een bijenhotelDoor het zaaien en onderwerken van groenbemesters zoals bladrammenas, Japanse haver of mengsels wordt het bodemleven gevoerd met vers organisch materiaal. Daarnaast verbeterd de structuur van de grond door de intensieve wortels van bijvoorbeeld bladrammenas.
Voordat we deze massale groenbemesters onder kunnen werken moet deze eerst verkleind worden door te klepelmaaien.

Groenbemester verhakselen als voeding voor de bodem