erfafspoeling

28-11-2022

Afgelopen jaar hebben we ons erf opnieuw ingericht. In dit project hebben we een was- en spoelplaats gerealiseerd om werktuigen of materiaal wat in aanraking komt met gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier te reinigen. Hier wordt het water opgevangen in daarvoor bestemde putten en dit water wordt op biologische wijze gezuiverd op het eigen erf. Hierdoor vindt er geen emissie plaats van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater

Voor meer informatie zie deze link:
https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-noord/friesland/actueel/friese-akkerbouwer-pakt-erfafspoeling-aan


Groenbemester zaaien

11-9-2022

Afgelopen zomer hebben we na het oogste van de wintertarwe groenbemesters gezaaid. Fotograaf Niels van der Boom van Agrifoto kwam langs en heeft mooie foto's gemaakt. Ze zijn te vinden in deze link:

www.agrifoto.nl/nieuws/log/12666


Voorjaar!

10-4-2021

Het voorjaar is losgebarsten! De wintertarwe is bemest, de zaaiuien en suikerbieten zijn gezaaid en binnenkort worden de aardappelen gepoot en de wortelen gezaaid. Bekijk de video's van de voorjaarswerkzaamheden op de pagina video's!


Kiemremming aardappelen

7-1-2021

Om de aardappelen tijdens het bewaarseizoen rustig te houden wordt in de teelt gebruik gemaakt van een kiemremmer. Tot november/december kunnen de aardappelen zonder nabehandeling kiemvrij blijven, maar om na de jaarwisseling kiemvrije aardappelen te kunnen verkopen zullen we de nieuwe kiemen moeten afbranden en stoppen. Dit doen we met sinaasappelolie. Door deze geconcentreerde olie heet te vernevelen in de bewaarcellen worden de kleine kiempjes op de aardappelen afgebrand en geremd. Een video hiervan is te zien op de videopagina.


Violet Queen

11-10-2020

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst truffelaardappelen geteeld van het ras Violet Queen. Dit zijn aardappelen met een paarse schil en paars vruchtvlees. Kenmerkend zijn de zeer goede smaak en de mogelijkheid om met of zonder schil te koken of bakken.


Aardappel- en uienoogst

25-9-2020

Op dit moment hebben we de uien- en het grootste deel van de aardappeloogst binnen. Binnenkort starten we met de oogst van suikerbieten, winterwortelen en het resterende deel aardappelen.


nieuwe oogst

20-06-2020

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe aardappelen: Doré en Frieslander!
Ondanks de droogte zijn er weer mooie aardappelen geoogst in Zeeland, alleen worden er door de
droogte wel veel te weinig aardappelen van een hectare geoogst.

Ook zijn er verse spits- en bloemkolen.

Veldwerkzaamheden afgerond

13-12-2019

Inmiddels zijn alle veldwerkzaamheden afgerond. Alle aardappelen, uien en suikerbieten zijn gerooid. Daarnaast zijn de percelen winterklaar gemaakt door ze te ploegen, spitten of in te zaaien met wintertarwe.


OOGST 2019

11-10-2019

Inmiddels is de oogst van aardappelen en uien halverwege. De rode en roze zaaiuien zijn ingeschuurd en zodra het weer opknapt gaan we verder met de gele zaaiuien, Irene, Bildtstar en Maritiema aardappelen.

Groenbemester

14-12-2018

Wist u dat wij onze grond verwennen met groenbemesters? De zogenaamde bodemverbeteraars worden gezaaid na de tarwe oogst. Ook worden speciale organische meststoffen op de percelen gestrooid om de vruchtbaarheid op peil te houden. In de winter worden de percelen met bladrammenas groenbemester verhakseld en geploegd zodat de tafelaardappelen weer ongestoord kunnen groeien.


Aardappel- en uienoogst binnen

14-10-2018

Inmiddels hebben wij de aardappel- en uienoogst binnen. Door de droge omstandigheden afgelopen najaar verliep dit perfect. Zonder schade aan de grond konden de gewassen de schuur in gereden worden.

Op de foto rechts ziet u het loofklappen en losrooien van de zaaiuien. Vervolgens kunnen deze opgeladen worden met de aangepast aardappelrooier.

Droge zomer

20-8-2018

Het is een erg droge zomer tot nu toe. Er wordt momenteel volop beregend in de tafelaardappelen en zaaiuien om de gewassen koel en groeiend te houden. Doordat we gelukkig kunnen beschikken over voldoende zoet water lukt dit tot nu toe goed. Beregenen met zout water is niet geschikt voor het gewas en de bodemkwaliteit.

VOORKIEMBAKKEN WEER BUITEN


01-04-2018

De kiembakjes met verschillende rassen pootaardappelen staan weer klaar voor het voorjaar. Door de aardappelen voor te kiemen hebben de aardappelen straks een voorsprong in het veld.
aardappel- en uienoogst afgerond

20-10-2017 

De aardappelen en uien zijn tussen de regenbuien door gerooid en ingeschuurd. 
Inmiddels hebben wij de eerste Irenes, Rode Star en uien gesorteerd en zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in de winkel.

aardappeloogst is begonnen

04-10-2017

Vorige week is de aardappeloogst na een lange periode van neerslag bij ons begonnen. De Doré's, Borgers, Frieslanders en Bildtstar zijn ondanks de matige omstandigheden netjes ingeschuurd. De oogst van de  Irenes en Rode Star wacht op drogere weersomstandigheden.