duurzaamheid

Wij zijn op ons bedrijf erg met duurzaamheid bezig. Dat is niet alleen te zien aan de 1500 zonnepanelen op ons dak, maar het is ook terug te vinden in de manier waarop wij met de bodem omgaan. Na de graanoogst wordt bijvoorbeeld het stro verhakseld om als voedsel voor de bodem en bodeminsecten te dienen.

Als wij ieder jaar aardappelen en suikerbieten zouden telen op dezelfde grond, dan zou dit de grond uitputten en leiden tot ziektes en gebreken. Daarom telen wij onze gewassen ieder jaar op andere percelen. Pas na 3 tot 9 jaar staat het gewas weer op hetzelfde perceel.

PLANETPROOF

Sinds teeltjaar 2019 zijn wij PlanetProof en GlobalGap gecertificeerd. Dit betekent dat onze gewassen op een gangbare, veilige manier worden geteeld.


GPS

Onze trekkers zijn voorzien van GPS-besturing (satelliet-gestuurde plaatsbepaling), zodat er geen overlap plaatsvindt in het bewerken, bemesten en bespuiten van de gewassen.Bloeiende akkerrand naast een perceel aardappelen, samen met een bijenhotel

Groenbemester verhakselen als voeding voor de bodem